SCIF:s samarbete med Generation Pep

Generation Pep är en organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. SCIF inleder ett samarbete med Generation Pep inom ramen för…

SCIF:s integritetspolicy

Sveriges Centralföreningen för Idrottens Främjande värnar om medlemmarnas personliga integritet och följer GDPR (dataskyddsförordningen) som började gälla 2018-05-25, som ersättning för PUL (personuppgiftslagen). SCIF vill därför informera om att vi har personuppgifter om våra medlemmar enligt nedan: För- och efternamn Postadress E-post (i förekommande fall)   Om du inte vill att vi sparar dina uppgifter…

Välförtjänt stipendium till värmländske Kjell

Ett av landets mer aktiva Idrottshistoriska sällskap är det värmländska där en av grundarna är Karlstadprofilen Kjell Fredriksson. Hans engagemang för föreningsliv i allmänhet och idrottshistoria i synnerhet är vida känt. Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande uppmärksammade detta i samband med Värmlands Idrottshistoriska sällskaps Idrottscafé i maj, då Kjell tilldelades 2018 års stipendium för Idrottslig…

Till svenska gymnasieskolor: Dags för Idrottsskölden!

Nu är det dags att utse skolans idrottsprofiler! Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, ger sedan 1906 gymnasieskolor möjlighet att med utmärkelsen Idrottsskölden premiera elever för framgångsrika idrottsprestationer och gott kamratskap. Varje skola kan dela ut två sköldar, en till den främsta idrottskillen och en till den främsta idrottstjejen. Idrottsskölden graveras med elevens namn och…